Asi není potřeba říkat, že vědecko-technická revoluce pokračuje i dnes velmi rychlým tempem. Koneckonců, skoro každý den se dočteme o nějakém novém vynálezu, pokroku ve vývoji umělé inteligence a mnohých dalších objevech. Ruku v ruce s tím jde i fakt, že tyto technologie stále více pronikají do našich běžných životů. Asi nejlepším příkladem je zde průmyslová automatizace výroby. Ta se projevuje hlavně v nahrazování manuální lidské práce stroji, a je většinou podnikatelů přijímána s nadšením.

stroje nahrazující lidskou práci ve výrobě

Je však potřeba přiznat, že se tato postupující automatizace dotýká mnoha lidí, a to nejen těch, kteří v dané firmě pracují. Mnozí jsou jí ovlivněni nepřímo, avšak to neznamená, že by tento vliv byl o něco menší. A přitom sem patří i skupiny, u kterých bychom to nečekali. Zdaleka největší dopad má tento trend samozřejmě na pracovníky samotné. Ti často kvůli tomu přichází o místo, nebo se musí rekvalifikovat na jinou pozici. Ani jedna z možností není zrovna příjemná, zvláště pak pro starší generaci, která si chtěla jen odpracovat pár posledních let do důchodu. Ovlivněni tímto děním jsou samozřejmě vlastníci a akcionáři dané firmy, ovšem u těch se obvykle jedná o pozitivní změnu. V naprosté většině případů totiž přesun k automatizaci výroby značně zvýší zisky, neboť je možné vyrábět více produktů s menšími náklady.

budou jednou dělníci nahrazeni roboty?

Pak jsou zde majitelé obchodů, ve kterých se dané produkty prodávají. I těm se změní výdělky, neboť dostupnost je najednou mnohem větší, což znamená, že jich je možné prodat více. Zde však samozřejmě záleží i na jiných faktorech, například na zájmu zákazníků o daný výrobek. A právě zákazníci tvoří poslední skupinu. Vzhledem k tomu, že automatizace výroby snižuje náklady, znamená to, že se změní i cena výrobku, ačkoliv v současné době to bohužel často znamená jen „pomalejší růst“. I ten je však v dnešní ekonomické situaci vítaný. Je tedy jasné, že tato revoluce má vliv na každého z nás. A o tom je v každém případě dobré vědět.