Hasící přístroje bývají běžnou součástí vybavení bytových domů, škol, úřadů, a najdete je i v osobních a nákladních automobilech. Možná vám připadá, že takový „hasičák“ toho moc nezmůže, ale mýlíte se, protože u požáru je vždy rozhodující včasnost zásahu, a někdy stačí jen docela jediný přístroj, kterým uhasíte požár menšího rozsahu, a hasiči pak už přijedou jen monitorovat situaci a případně trochu vypomáhat. Proto se vyplatí mít hasičák doma v každém případě.

hasící přístroje

Proč právě práškový

Lidé, kteří se vyznají v hasičské technice, vám snadno vysvětlí, proč zrovna práškový hasicí přístroj, a ne jiný. Toto téma by se mělo vyučovat již na základních školách, možná se již vyučuje, což je správně, protože už děti by měly znát, čím a jak hasit požár, který vypukne třeba v domácnosti, protože některá malá ohniska lze uhasit velmi rychle a přivolaní hasiči jen kontrolují situaci.

ventil hasícího přístroje

Elektrický proud – jedním ze zásadních důvodů, proč je hasící přístroj 6 kg práškový univerzální a použitelný téměř všude, je hašení zařízení pod napětím. Hasební prášek nevede elektrický proud, a tím pádem si klidně můžete dovolit hasit hořící kabinu auta a stejně tak i váš byt, i když máte zapnutý hlavní jistič. Hašení elektrického zařízení je tedy bezpečný proces. Ovšem pozor, pokud byste chtěli hasit elektrická zařízení pod proudem třeba vodním nebo vzduchopěnovým přístrojem, pak by vás to mohlo usmrtit.

Princip zamezení přístupu kyslíku – oheň – to je oxidace, tedy jev, kdy za přístupu vzduchu s kyslíkem dochází k velmi rychlé reakci kyslíku, takzvané oxidaci. Něco podobného vzniká i v našem těle a říká se tomu oxidace volnými kyslíkovými radikály. Ovšem v případě požáru je reakce velmi rychlá a bouřlivá. Někdy může dojít i k explozi, to je vám zřejmě jasné. A práškový hasicí přístroj umožňuje to kouzlo, že nejlépe ze všech hasicích přístrojů pokryje plameny vrstvou prášku, jakéhosi jemného písku, a ten zabrání přístupu kyslíku k ohni, a tím dojde k jeho uhašení – skončí ona oxidační reakce.