Cena za solární panel joyce-energie.cz je položka, která bude zajímat některé z vás, co si zjišťujete bližší informace o investiční náročnosti výstavby těchto systémů. Toto je však pouze jedna z položek obsáhlého seznamu, s nimiž musíte počítat. Co vše je ve hře a jak by měla vypadat kalkulace, kterou vám vyhotoví specializovaná firma?

Solární panely – začněme tedy tím základním. Solární panel nikdo nepřehlédne a zdá se, že se jedná o zásadní investiční záležitost, která bude přinášet problémy zejména s ohledem na omezenou životnost. Ve skutečnosti je to ale naopak, životnost panelů může přesáhnout i čtyřicet let a mnohé firmy vám garantují záruku na tyto komponenty po dobu čtvrt století.

fotovoltaika na domě

Akumulátory a střídače – problematické jsou zejména střídače (pro tvorbu střídavého proudu ze stejnosměrného) a baterie. Tam bývá životnost kratší a musí se s tím v celkové kalkulaci počítat. Důležité je to jak u ostrovních systémů, kde se snažíte být zcela nezávislí na elektrické rozvodné soustavě, tak i u zařízení hybridních nebo klasických (s připojením do sítě).

Montáž – do celkové ceny fotovoltaiky započítejte i odbornou montáž, zapojení zařízení, odzkoušení a převedení na ostrý provoz. Někteří kutilové sice mohou panely namontovat sami, případně mechanicky připevnit zbytek zařízení (střídače a akumulátory), ale zapojení systému by měl provádět pověřený elektrikář s patřičným certifikátem.

fotovoltaická elektrárna

Státní dotace – reklam na dotace, týkající se fotovoltaiky, je v médiích někdy až moc, ale to podstatné se tam vždy nezmiňuje – dotační podmínky. Ty se kupříkladu vůbec nevztahují na ostrovní fotovoltaiku. Podmiňují si také záruku deseti let provozu zařízení, takže si nemůžete svévolně systém demontovat, odpojit a přestěhovat jinam či jej využívat pro jiné účely.

Další zařízení – fotovoltaika také může ohřívat vodu a přitápět, což jsou další investice navíc, s nimiž je možno počítat v uvažovaném projektu.